Účel a důvody

Chůze po tvrdém povrchu je pro lidské tělo nezdravá. Dříve jsme měli chodníky dlážděné asfaltem a ulice pokryté asfaltem, ale věděli jste, že po tomto povrchu nemá chodit lidské tělo? Nepohodlí, které denně trpíme při chůzi nebo dokonce v klidu, je způsobeno tvrdým povrchem, po kterém chodíme.

Kontakt paty a předních nohou s každou zemí vytváří rázovou vlnu, která cestuje do kostry a zasahuje chrupavku a obratle.

I když stojíte na místě, protože přední noha a pata musí odolat tlaku těla způsobenému gravitací.

Stát a chodit na měkčím povrchu je mnohem méně bolestivé. Protože dlažbu a ulice lze jen těžko nahradit pískem a trávou, nabízí MBT řešení. V každém kroku je síla nárazu tlumena měkkým polštářem v rohu - senzorem. Poté polokulovitý tvar boty stimuluje přirozené odvalování nohy. Kromě toho boty MBT snižují fyzické nepohodlí dráždivých tlakových bodů v patě a špičce, když stojí na místě, protože přirozeně balancují na umělém kopci uprostřed chodidla. To rozloží tlak a ulehčí tělu.

simone_cz